Barndom

Foreldrene er de viktigste personene i et barns liv. Vi som jobber i barnehage har en enormt viktig og betydingsfull jobb, nemlig å ta godt vare på det flotteste og beste dere foreldre har

 Det er derfor viktig for oss å ha fokus på voksenrollen og hvordan vi utøver jobben vår I Dalsbråten Barnehage. Vi er forpliktet til å tenke BARNAS BESTE gjennom hele dage, i alle aktivteter og i samvær med alle.  I jobben vår er det viktig at vi er tilstede og er pålogget mentalt. Hva er viktig i møte med andre mennesker- alle barn og voksne har behov for å bli sett, anerkjent  og være en del av et fellesskap.

Visjonen vår er et viktig kart for å følge opp dette