Ansatte

Avdeling NORDLYS

Ania Berger- Golec

Stilling: Vikar

Ania er vikar i banehagen. Rolige, efektive og hyggelige Anna er vikarer på alle avdelingene - der det er mest behov. Denne høsten jobber Ania som medarbeider i hovedsak på Nordlys

Mona Salomon

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Barne-og ungdomsarbeider på Jonsetoppen

Linn Granli

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder på Jonsetoppen. Linn er i fødselspermisjon dette barnehageåret :)

Stian Schjetne Hagen

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder på Nordlys

Lillian Flaglien Simensen

Stilling: Assistent

Medarbeider og assistent på Jonsetoppen 40 % stilling ( jobber mandag og onsdag, tirsdag og torsdag )

Emilie Bergvold Johansen

Stilling: Assistent

Emilie er vikar i Dalsbråten Barnehage. Per nå jobber gode, finke og tilstedeværende Emilie på Nordlys som ekstra assistent på et barn med spesielle behov

Avdeling REGNBUEN

Ania Berger- Golec

Stilling: Vikar

Ania er vikar i banehagen. Rolige, efektive og hyggelige Anna er vikarer på alle avdelingene - der det er mest behov. Denne høsten jobber Ania som medarbeider i hovedsak på Nordlys

Line Bratlund

Stilling: Pedagogisk leder

Anna Smolen

Stilling: Assistent

Medarbeider og assistent på Regnbuen

Gunlaug Nicolaysen

Stilling: Assistent

Medarbeider og assistent på Regnbuen. Gunlaug har vært ansatt i Dalsbråten Barnehagehage siden 1991. Gunlaug jobber per nå 6 timer tirsdag, onsdag og torsdag.

Ewa Lang

Stilling: Avdelingsleder

Ewa er utdannet barnehagelærer og begynner som pedagogisk leder på Regnbuen i slutten av april. Ewa er 32 år g har 2 egne barn.Gift med Thomasz. Ewa er opptatt av at barn skal lære, samtidig som at lek og moro skal være en stor del av barnehagehvredagen.

Avdeling SOLSTUA

Zahra Ghorbani

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Zahra jobber nå som ekstra hjelp for et barn med ekstra behov. Zahra er snart ferdig med barnehagelærerutdanning. Zahra er en rolig dame som er nærværende med barna, gjerne i små grupper

Ania Berger- Golec

Stilling: Vikar

Ania er vikar i banehagen. Rolige, efektive og hyggelige Anna er vikarer på alle avdelingene - der det er mest behov. Denne høsten jobber Ania som medarbeider i hovedsak på Nordlys

Janne Køgel Quiron-Blondin

Stilling: Barnepleier

Fagarbeider på Solstua

Cathrine Bach

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder. Catnrine jobber per tiden 20%

Silje Høibø Lilleng

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder i 80% stilling på Solstua

Camilla Nordengen

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder på Solstua

Andre ansatte

Rigmor Andersen

Stilling: Kjøkkenassistent

Rigmor er barnehagen sin egen kokk og kjøkkenmedarbeider og . Rigmor har ansvar for matlaging og innkjøp. Og sammen med avdelingene ordner hun varm lunsj til oss to dager i uka. Hun er ekspert på å bake hjemmebakt brød .

Runhild Skaane Raastad

Stilling: Daglig leder
32128240
post@dalsbratenbarnehage.no

Daglig leder i Dalsbråten Barnehage med eget kontor som stortrives i barnehagen sammen med barna deres. Jeg er her for dere- så bare bruk meg. Spør meg gjerne hvis det er noe dere lurer på, hvis det er noe som er ugreit eller bra.