BARNEHAGEDAGEN I DALSBRÅTEN BARNEHAGE

En stor del av dagen i barnehagen består av faste gjøremål og hverdagslige aktiviteter. Disse daglige aktivitetene kommer til uttrykk i barnehagens dagsrytme. Her foregår mye læring og samhandling mellom barn - voksne og barn - barn. Barnehagen er åpen fra kl. 7-16.30. I romjulen, påskeuka er barnehagen åpen kl. 8-16

 

VELKOMST

Vi skal ønske barnet ditt og dere velkommen når dere kommer i barnehagen. Vi møter dere enten i garderoben, ute eller ved frokostbordet. De som ønsker det kan ha med matboks med frokost. Frokosten spises enten ute, på avdelingen eller i fellesrommet i barnehagen. De som ikke skal spise frokost eller er ferdige med å spise,  finner noe og noen å leke med ute i barnehagen eller inne på avdelingene.

Frokosten avsluttes rundt kl.9.

Det er viktig at barna får tatt ordentlig avskjed med dere når dere går fra barnehagen. Det er viktig for oss at alle blir møtt med et» Hei», enten det er ute, i garderoben, ved frokostbordet eller på avdelingen. Vi hjelper dere gjerne med avskjeden, hvis dette blir vanskelig for dere eller barna.

BARNEMØTE

Hver dag kl. 9.30 samles barna på avdelingen til barnemøte. Målet med barnemøte er at barna skal få en bedre forståelse for dagen i barnehagen, få være delaktig i barnehagedagen, skape fellesskap og gode rutiner.

Barna sitter da i en ring på gulvet på avdelingen. Barnemøte har en fast møtestruktur.

Alle avdelingene har en månedskalender på veggen som brukes i møtet til bl.a. for å fortelle hvor mange barn det er og hvem som har fri/ syk, hvilken dag det er og hva som skjer i barnehagen i dag og denne uka.

I barnemøtet legger vi planer for dagen sammen med barna og det velges ordensbarn. Barnemøte er med på å gjøre dagen forutsigbar og oversiktlig for alle. Barnemøte er en viktig læringsarena - barna lærer farger og tall, får ulike oppgaver, lytte, tur-taking, info om ulike temaer. Det er derfor viktig for barna at dere kommer i barnehagen før vi begynner møte.

Etter barnemøte er det aktiviteter og lek fram til vi spiser rundt kl. 11.

MÅLTID

Vi spiser formiddagsmat ca kl 11.

Før maten har vi som regel samlingsstund. Her leser/forteller vi, synger og har ulike leker og aktiviteter som fremmer utvikling og læring. Vi skal alltid vaske hender før mat.

Når vi spiser brødmat velger barna selv pålegg og hjelper hverandre. Eller  så får barnar velge  hva type pålegg de ønsker på brødskiva si.

To dager i uka serveres det varm mat til lunsj i barnehagen. Og 1-2 dager i uka bakes det brød i barnehagen. Såkalt Rigmor-brød.

Barna er med på å planlegge hva vi skal spise og er med å lager maten. Vi prøver å tenke sunne, enkle og gode lunsjretter. Etter maten går vi ut. For de minste barna er det sovetid.

Vi spiser ettermiddagmat ca kl 14.30. Da er det som regel knekkebrød, brødmat og frukt. Vi tilbyr melk, vann og noen ganger juice til måltidet

Vi tar hensyn til allergier og religiøse grunner til ikke å spise enkel type mat.Vi har for eksempel svinefri alternativer, serverer mat uten egg og melk.

SOVING

Vi har formiddagshvil for de barna som har behov for det.

På Gomohaugen (småbarnsavdelingen) sover barna i vogner ute eller på madrasser på et eget soverom. Barna må ha med egen vognpose/ sengetøy. En voksen fra avdelingen er ute med sovebarna og en voksen er inne når barna sover, vi bruker også baby-call. Det blir avtalt med dere foreldre om hvor og hvor lenge barna skal sove.

På de andre avdelingene finner vi løsninger ut i fra barnets søvnbehov og hva som er mest hensiktsmessig

LEK

Det meste av barnehagedagen består av lek. Leken er avgjørende for barnas utvikling og trivsel. Det er mange typer lek og hva barna leker med er avhengig av deres alder og utvikling. Det er viktig å gi barna tid og anledning til å leke. I løpet av en barnehagedag er det både frilek, utelek og tilrettelagt lek. De voksnes rolle og deltagelse i leken vil variere utfra den type lek barna holder på med. Mer informasjon i årsplan.

RYDDETID

I barnehagen er det nødvendig å rydde ved overgang til nye aktiviteter og gjøremål. Vi rydder som regel før barnemøte, før samling/formiddagsmat og i utetiden. Dette er med på å ta vare på barnehagens materiell, holde orden og innøve gode rutiner.

Når dere henter barna er det fint om barna deres rydder opp det de holder på med. Hvis du synes det er vanskelig å få barnet til å rydde alene, kan du rydde sammen med dem. Og blir barnet hentet når det er utetid, så hjelp barnet å rydde 3-6 leker.

AKTIVITETER I BARNEHAGEN

I løpet av en barnehagedag/ barnehageuke holder vi på med ulike aktiviteter.

Dette kan være:

-          Ulike temaer (f.eks. matematikk, eventyr, kroppen)     - Baking

-          Lekegrupper                                                             - Turer

-          Formingsaktiviteter.                                                    - Baking.

-          Sang, musikk og instrumenter.                                     - Drama og leker.

-          Barneleker (gjemsel, rødt lys)                                       - Gymsalen på brannstasjonen.

Disse aktivitetene starter som regel etter barnemøte. Noen ganger er hele barnegruppa, andre ganger deler vi barna inn i smågrupper.

 

ALDERSGRUPPER (Maxi-, Midi-, Mini-,Micro- og Macro-gruppe)

Enkelte dager og i perioder deler vi barna etter fødselsår, såkalte aldersgrupper.

I disse gruppene gjør vi ulike aktiviteter og lek tilpasset alder og de barna som er i gruppa.

Maxigruppa, de barna som skal begynne på skolen til høsten, har et eget opplegg med skoleretta aktiviteter og ulike tradisjoner som skiskole, el-bil kjøring, overnatting i barnehagen.