/>

Vi er her for barnet ditt

Velkommen til Dalsbråten Barnehage. I Dalsbråten Barnehage går det 50 barn og vi er 14 ansatte som er her for barna og dere foreldre, Vår Visjon er TRYGGHET- RAUSHET- GLEDE Trenger du barnehageplass? Søk davel I Ringerike Kommune er dert samordnet opptak, for å søke barnehageplass gå inn på https://www.ringerike.kommune.no/innhold/barn-og-unge/skole--og-barnehageportal/ og søk gjerne på Dalsbråten Barnehage

DALSBRÅTEN BARNEHAGE SA ……………

…har vært i drift siden 31. oktober 1991

…er en offentlig godkjent heldagsbarnehage med 3 avdelinger for barn fra 0 – 6 år

…  driftes med kommunalt tilskudd og foreldrebetaling. Ringerike Kommune har stilt tomt til disposisjon og har garantert for Husbanklånet til barnehagen. 

… er foreldre-eid og organisert som et andelslag. Hver andel gir rett til en barnehageplass og andelseierne er kun ansvarlig for sin andelskapital (SA betyr samvirkelag med andelskapital)

… øverste myndighet er årsmøte. På årsmøte velger eierne representanter til barnehagens eierstyre og fastsetter vedtekter som barnehagen drives etter.

… bruker eventuelt overskudd til drift av barnehagen.