Pedagogisk leder og barne-og ungdomsarbeider

Vil du være med på å skape hverdagsmagi? Dalsbråten Barnehage trenger enda flere dyktige medarbeider. Verdens beste Linn går ut i svangerskapspermisjon i mai. Vi søker etter både pedagogisk leder og barne-og ungdomsarbeider. Det er muligheter for fast ansettelse. Søknadfrist: 20. februar 2021

Barnehagen og arbeidet i barnehagen er i stadig utvikling og endring. Dalsbrten Barnehage ønsker å fokusere mer på lekemiljø, lek og de voksnes rolle i barnehagehverdagen. Vi håper at du er den personen vi trenger til å jobbe mot visjonen vår : Trygghet - Glede - Raushet

Vi er en personalgruppe med arbeidstakere i ulik alder, stilling, interesser og kvaliteter.

Dine arbeidsoppgaver vil være

 • Som pedagogisk leder : Lede,organisere det pedagogiske arbeidet og være en god voksen  for enkeltbarn og barnegruppe
 • Som barne- og ungdomsarbeider: Delta, planlegge og være en god voksen for enkeltbarn og barnegruppa.
 • Bidra til utarbeide ukeplaner, månedsplaner og langsiktige planer
 • Ta initiativ til og være pådriver for faglig utvikling og nytenkning
 • Systematisk observasjon av barn
 • Systematisk faglig veiledning av barnehagens ansatte
 • Aktivt samarbeide med barnehageleder, andre pedagogiske ledere, øvrige ansatte og foresatte
 • Samarbeide med PPT, barnevern, helsesykepleier og andre instanser som er involvert i arbeidet med barna
 • Bidra aktivt i arbeidet med å sikre barnehagens helhetlige drift.

  Kvalifikasjoner

  Det er krav om at du har godkjent barnehagelærerutdanning eller annen formell kompetanse som er likeverdig med barnehagelærerutdanning. Har du pedagogutdanning fra utlandet, må denne være godkjent for arbeid som barnehagelærer av NOKUT og UDIR for å bli tatt i betraktning. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er påkrevd, for å kunne kommunisere godt med barn, foreldre og personalet. Pedagoger med erfaring fra barnehage vil bli foretrukket.

  Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter,- i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen. 

  Du er en person som

  • er  genuint opptatt av barn og barnehage
  • har erfaring fra barnehage og med barn
  • er faglig sterk, profesjonell og opptatt av egen utvikling, samt utvikling av barnehagen
  • evner å lede og ta i bruk medarbeidernes kompetanse
  • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • er fleksibel og raus med pågangsmot og godt humør
  • er engasjert i faget ditt og kan bidra aktivt til å utvikle lek og læring
  • jobber målrettet, men har evne til å improvisere og ivareta barns uttrykk og innspill
  • har god relasjonskompetanse og evner å se enkeltbarn og barnegruppens behov
  • ønsker å skape magiske øyeblikk sammen med barnog er en leken voksen

Søk davel :)

Søknader sendes til : Pos@dalsbratenbarnehage.no

For spørsmål eller mer informasjon kontakt ;

Dalsbråten Barnehage ved Runhild Raastad

Telefon 32 12 82 40 / 98871177